קטגוריות
 

קיט שיפוץ לקליפר SUZUKI

דגם של המוצר: 69101-05840
פרמטר:
מידע על היצרן: Suzuki Parts

Suzuki Motorcycle 2003 BANDIT - GSF600S REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2003 BANDIT NAKED - GSF1200 REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2002 KATANA - GSX750F REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2002 TL1000R REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2004 HAYABUSA - GSX1300R REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2004 BANDIT - GSF1200 REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2004 BANDIT - GSF1200S REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2002 GSX-R600Z REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 1998 BANDIT - GSF600S REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 1998 GS500E REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 1998 KATANA - GSX600F REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 1999 KATANA - GSX600F REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 1998 TL1000R REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 1999 BANDIT - GSF600S REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 1997 BANDIT - GSF600S REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 1996 GSX-R750X REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 1997 KATANA - GSX600FV REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2003 GSX-R600 REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2003 KATANA - GSX600F REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2000 GS500E REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 1999 TL1000R REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2000 GSX-R600 REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2001 TL1000R REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2000 TL1000S REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2001 GSX-R600Z REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 1999 GS500E REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2006 KATANA - GSX600F REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 1998 GSX-R750X REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2004 KATANA - GSX750F REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2004 HAYABUSA - GSX1300RZ REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2002 GS500 REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2001 GS500 REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2001 KATANA - GSX750F REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2001 SV650S REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2002 SV650S REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2003 ALSTARE - GSX-R600Z REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2002 KATANA - GSX600F REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2005 BANDIT - GSF1200 REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2007 HAYABUSA - GSX1300R REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2005 KATANA - GSX600F REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 1998 GSX-R600 REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 1998 KATANA - GSX750F REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 1999 SV650 REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 1997 TL1000S REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 1997 KATANA - GSX750FV REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2000 KATANA - GSX600F REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2000 GSX-R750 REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2005 HAYABUSA - GSX1300RZ REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2003 TL1000R REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2006 HAYABUSA - GSX1300RZ REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2001 SV650 REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2002 BANDIT - GSF1200S REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2005 BANDIT - GSF1200S REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2004 KATANA - GSX600F REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2000 SV650S REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2001 KATANA - GSX600F REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2001 GSX-R750 REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 1999 GSX-R750X REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 1999 GSX-R600 REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 1999 SV650S REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2000 KATANA - GSX750F REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2000 TL1000R REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 1997 GSX-R600 REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 1997 GSX-R750X REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2002 SV650 REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2002 GSX-R750 REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2003 GSX-R750 REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2002 GSX-R600 REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2007 HAYABUSA - GSX1300RZ REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 1996 BANDIT - GSF600S REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2003 KATANA - GSX750F REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 1998 TL1000S REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 1999 KATANA - GSX750F REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 1999 TL1000S REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2000 BANDIT - GSF600S REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2002 BANDIT NAKED - GSF1200 REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2002 BANDIT - GSF600S REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2001 TL1000S REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2001 GSX-R600 REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 1997 GS500E REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2000 SV650 REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2001 BANDIT - GSF1200S REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2001 BANDIT NAKED - GSF1200 REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2001 BANDIT - GSF600S REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2006 GSX750FK4 REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2006 GSX750FK5 REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2005 GSX750FK4 REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2004 GSX750FK6 REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2004 GSX750FK5 REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2004 GSX750FK4 REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2003 BANDIT - GSF1200S REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2005 KATANA - GSX750F REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2005 HAYABUSA - GSX1300R REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2005 GSX750FK6 REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2005 GSX750FK5 REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2006 HAYABUSA - GSX1300R REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2006 GSX750FK6 REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 2000 BANDIT - GSF1200S REAR CALIPER (GSF1200SAV)

Suzuki Motorcycle 1997 BANDIT - GSF1200S REAR CALIPER (GSF1200SAV)

Suzuki Motorcycle 1998 BANDIT - GSF1200S REAR CALIPER (GSF1200SAV)

Suzuki Motorcycle 1999 BANDIT - GSF1200S REAR CALIPER (GSF1200SAV)

Suzuki Motorcycle 1999 BANDIT - GSF1200S REAR CALIPER (GSF1200SV/SW/SX/SY)

Suzuki Motorcycle 1997 BANDIT - GSF1200S REAR CALIPER (GSF1200SV/SW/SX/SY)

Suzuki Motorcycle 1998 BANDIT - GSF1200S REAR CALIPER (GSF1200SV/SW/SX/SY)

Suzuki Motorcycle 2000 BANDIT - GSF1200S REAR CALIPER (GSF1200SV/SW/SX/SY)

Suzuki Motorcycle 2002 HAYABUSA - GSX1300RZ REAR CALIPER (GSX1300RK3)

Suzuki Motorcycle 1999 HAYABUSA - GSX1300RZ REAR CALIPER (GSX1300RK3)

Suzuki Motorcycle 2000 HAYABUSA - GSX1300RZ REAR CALIPER (GSX1300RK3)

Suzuki Motorcycle 2001 HAYABUSA - GSX1300RZ REAR CALIPER (GSX1300RK3)

Suzuki Motorcycle 2003 HAYABUSA - GSX1300R REAR CALIPER (GSX1300RK3)

Suzuki Motorcycle 1999 HAYABUSA - GSX1300R REAR CALIPER (GSX1300RK3)

Suzuki Motorcycle 2000 HAYABUSA - GSX1300R REAR CALIPER (GSX1300RK3)

Suzuki Motorcycle 2001 HAYABUSA - GSX1300R REAR CALIPER (GSX1300RK3)

Suzuki Motorcycle 2002 HAYABUSA - GSX1300R REAR CALIPER (GSX1300RK3)

Suzuki Motorcycle 2003 HAYABUSA - GSX1300RZ REAR CALIPER (GSX1300RK3)

Suzuki Motorcycle 1993 GSX-R1100W REAR CALIPER (MODEL S/T/V/W)

Suzuki Motorcycle 1994 GSX-R1100W REAR CALIPER (MODEL S/T/V/W)

Suzuki Motorcycle 1995 GSX-R1100W REAR CALIPER (MODEL S/T/V/W)

Suzuki Motorcycle 1996 GSX-R1100W REAR CALIPER (MODEL S/T/V/W)

Suzuki Motorcycle 1997 GSX-R1100W REAR CALIPER (MODEL S/T/V/W)

Suzuki Motorcycle 1998 GSX-R1100W REAR CALIPER (MODEL S/T/V/W)

Suzuki Motorcycle 1995 RF600RT REAR CALIPER (MODEL T)

Suzuki Motorcycle 1995 RF600R REAR CALIPER (MODEL T)

Suzuki Motorcycle 1994 RF600RT REAR CALIPER (MODEL T)

Suzuki Motorcycle 1996 RF600RT REAR CALIPER (MODEL T)

Suzuki Motorcycle 1997 RF900RV REAR CALIPER (MODEL T/V)

Suzuki Motorcycle 1994 RF900RV REAR CALIPER (MODEL T/V)

Suzuki Motorcycle 1996 RF900RV REAR CALIPER (MODEL T/V)

Suzuki Motorcycle 1995 RF900RV REAR CALIPER (MODEL T/V)

Suzuki Motorcycle 1999 HAYABUSA - GSX1300R REAR CALIPER (MODEL X/Y/K1/K2 GSX1300RZK3)

Suzuki Motorcycle 2003 HAYABUSA - GSX1300RZ REAR CALIPER (MODEL X/Y/K1/K2 GSX1300RZK3)

Suzuki Motorcycle 2000 HAYABUSA - GSX1300R REAR CALIPER (MODEL X/Y/K1/K2 GSX1300RZK3)

Suzuki Motorcycle 2001 HAYABUSA - GSX1300R REAR CALIPER (MODEL X/Y/K1/K2 GSX1300RZK3)

Suzuki Motorcycle 2002 HAYABUSA - GSX1300RZ REAR CALIPER (MODEL X/Y/K1/K2 GSX1300RZK3)

Suzuki Motorcycle 2000 HAYABUSA - GSX1300RZ REAR CALIPER (MODEL X/Y/K1/K2 GSX1300RZK3)

Suzuki Motorcycle 1999 HAYABUSA - GSX1300RZ REAR CALIPER (MODEL X/Y/K1/K2 GSX1300RZK3)

Suzuki Motorcycle 2001 HAYABUSA - GSX1300RZ REAR CALIPER (MODEL X/Y/K1/K2 GSX1300RZK3)

Suzuki Motorcycle 2003 HAYABUSA - GSX1300R REAR CALIPER (MODEL X/Y/K1/K2 GSX1300RZK3)

Suzuki Motorcycle 2002 HAYABUSA - GSX1300R REAR CALIPER (MODEL X/Y/K1/K2 GSX1300RZK3)

Suzuki Motorcycle 2004 GS500F REAR CALIPER (NOT FOR U.S. MARKET)

Suzuki Motorcycle 2006 GS500F REAR CALIPER (NOT FOR U.S. MARKET)

Suzuki Motorcycle 2005 GS500F REAR CALIPER (NOT FOR U.S. MARKET)

180₪
לעגלה
Suzuki Parts
ביקורות
כרגע אין ביקורות
מבצעים
נעלי רכיבה אטומים למים FORMA HYPER
690₪
 790₪ 
אפון לקסדות סגורות
65₪
 65₪ 
שמן מנוע IPONE 10,4 10W40
45₪
 65₪ 
כפפות מאווררות עם מגן קרבון קשיח Taichi
229₪
 330₪ 
כפפות מאווררות עם מגן קרבון קשיח Taichi
229₪
 330₪ 
כפפות עור מאווררות עם מגן קרבון קשיח Taichi
229₪
 330₪ 
מעיל חורף-קיץ Lookwell
390₪
 1,390₪ 
ארגז אופנוע Givi 45 ליטר (שתי קסדות)
549₪
 625₪ 
ספרי שרשרת לבן Liqui Moly 400ml
49₪
 59₪ 
תיק מימיה Outdoor Aplacho עם פקק פנימי
259₪
 274₪ 
תוסף לניקוי רדיאטור מים Dynamic
9₪
 13₪ 
שמן סינטטי למכוניות חדשות Motul 8100 X-cess 5W40 5L
149₪
 189₪ 
שמן סינטטי מלא IADA 5W40
45₪
 52₪ 
מנעול שרשרת לאופנוע RED 12mm
189₪
 200₪ 
מנעול שרשרת לאופנוע MYO 10mm
149₪
 199₪ 
קסדת MT FALCON CRUSH
399₪
 499₪