קטגוריות
 

תושבת רפידה PIM

דגם של המוצר: 69141-45000
פרמטר:
מידע על היצרן: Suzuki Parts

Suzuki Motorcycle 1986 GV1400GD 63-FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1986 GV1400GD 74-REAR CALIPERS

Suzuki Motorcycle 2004 INTRUDER - VS800GL FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 1993 INTRUDER - VS1400GLPS FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 1991 INTRUDER - VS750GLPM FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 1989 INTRUDER - VS1400GLPS FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 1987 INTRUDER - VS1400GLPS FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 2008 BOULEVARD - S83 - VS1400GLP FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 2008 BOULEVARD - VS1400 FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 2007 BOULEVARD - S83 - VS1400GLP FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 2003 INTRUDER - VS800GL FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 1998 INTRUDER - VS1400GLP FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 1997 KATANA - GSX750FV FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 2002 BANDIT - GSF1200S FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 2006 BOULEVARD - S83 - VS1400GLP FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 2002 BANDIT NAKED - GSF1200 FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 2001 INTRUDER - VS1400GLP FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 1995 INTRUDER - VS1400GLPS FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 2003 BANDIT - GSF1200S FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 2002 INTRUDER - VS1400GLP FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 2009 BOULEVARD - S50 - VS800 FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 2007 BOULEVARD - VS1400 FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 2008 BOULEVARD - S50 - VS800 FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 1994 INTRUDER - VS1400GLPS FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 1992 INTRUDER - VS1400GLPS FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 1988 INTRUDER - VS1400GLPS FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 1987 INTRUDER - VS700GLEP FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 1987 INTRUDER - VS700GLEF FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 1996 INTRUDER - VS1400GLP FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 1990 INTRUDER - VS750GLPM FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 2004 BANDIT - GSF1200 FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 2001 INTRUDER - VS800GL FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 2006 BOULEVARD - VS1400 FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 2009 BOULEVARD - S83 - VS1400 FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 2005 BOULEVARD - S83 - VS1400GLP FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 1986 INTRUDER - VS700GLEP FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 1986 INTRUDER - VS700GLF FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 1988 INTRUDER - VS750GLPM FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 1986 INTRUDER - VS700GLEF FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 1991 INTRUDER - VS1400GLPS FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 1999 INTRUDER - VS1400GLP FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 2001 BANDIT NAKED - GSF1200 FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 2001 BANDIT - GSF1200S FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 2000 INTRUDER - VS1400GLP FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 2005 BOULEVARD - VS1400 FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 2006 BOULEVARD - S50 - VS800 FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 2003 BANDIT NAKED - GSF1200 FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 2002 INTRUDER - VS800GL FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 1986 INTRUDER - VS700GLP FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 1987 INTRUDER - VS700GLP FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 1987 INTRUDER - VS700GLF FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 1989 INTRUDER - VS750GLPM FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 1998 INTRUDER - VS800GL FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 1999 INTRUDER - VS800GL FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 2003 INTRUDER - VS1400GLP FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 1990 INTRUDER - VS1400GLPS FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 1997 INTRUDER - VS1400GLP FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 2004 INTRUDER - VS1400GLP FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 2005 BANDIT - GSF1200 FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 2004 BANDIT - GSF1200S FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 2000 INTRUDER - VS800GL FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 2005 BANDIT - GSF1200S FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 2005 BOULEVARD - S50 - VS800GL FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 2007 BOULEVARD - S50 - VS800 FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 2004 VS1400 FRONT CALIPER

Suzuki Motorcycle 1995 INTRUDER - VS800GLV FRONT CALIPER (MODEL N)

Suzuki Motorcycle 1994 INTRUDER - VS800GLV FRONT CALIPER (MODEL N)

Suzuki Motorcycle 1992 INTRUDER - VS800GLV FRONT CALIPER (MODEL N)

Suzuki Motorcycle 1995 INTRUDER - VS800GL FRONT CALIPER (MODEL N)

Suzuki Motorcycle 1996 INTRUDER - VS800GLV FRONT CALIPER (MODEL N)

Suzuki Motorcycle 1993 INTRUDER - VS800GLV FRONT CALIPER (MODEL N)

Suzuki Motorcycle 1997 INTRUDER - VS800GLV FRONT CALIPER (MODEL N)

Suzuki Motorcycle 1995 INTRUDER - VS800GL FRONT CALIPER (MODEL P/R/S/T)

Suzuki Motorcycle 1993 INTRUDER - VS800GLV FRONT CALIPER (MODEL P/R/S/T/V)

Suzuki Motorcycle 1997 INTRUDER - VS800GLV FRONT CALIPER (MODEL P/R/S/T/V)

Suzuki Motorcycle 1995 INTRUDER - VS800GLV FRONT CALIPER (MODEL P/R/S/T/V)

Suzuki Motorcycle 1994 INTRUDER - VS800GLV FRONT CALIPER (MODEL P/R/S/T/V)

Suzuki Motorcycle 1992 INTRUDER - VS800GLV FRONT CALIPER (MODEL P/R/S/T/V)

Suzuki Motorcycle 1996 INTRUDER - VS800GLV FRONT CALIPER (MODEL P/R/S/T/V)

Suzuki Motorcycle 2003 INTRUDER - VL1500 FRONT CALIPER (MODEL W)

Suzuki Motorcycle 2004 INTRUDER - VL1500 FRONT CALIPER (MODEL W)

Suzuki Motorcycle 1998 INTRUDER - VL1500 FRONT CALIPER (MODEL W)

Suzuki Motorcycle 2001 INTRUDER - VL1500 FRONT CALIPER (MODEL W)

Suzuki Motorcycle 2002 INTRUDER - VL1500 FRONT CALIPER (MODEL W)

Suzuki Motorcycle 1999 INTRUDER - VL1500 FRONT CALIPER (MODEL W)

Suzuki Motorcycle 2000 INTRUDER - VL1500 FRONT CALIPER (MODEL W)

Suzuki Motorcycle 2003 INTRUDER - VL1500 FRONT CALIPER (MODEL X/Y/K1)

Suzuki Motorcycle 1998 INTRUDER - VL1500 FRONT CALIPER (MODEL X/Y/K1)

Suzuki Motorcycle 2004 INTRUDER - VL1500 FRONT CALIPER (MODEL X/Y/K1)

Suzuki Motorcycle 2002 INTRUDER - VL1500 FRONT CALIPER (MODEL X/Y/K1)

Suzuki Motorcycle 1999 INTRUDER - VL1500 FRONT CALIPER (MODEL X/Y/K1)

Suzuki Motorcycle 2001 INTRUDER - VL1500 FRONT CALIPER (MODEL X/Y/K1)

Suzuki Motorcycle 2000 INTRUDER - VL1500 FRONT CALIPER (MODEL X/Y/K1)

Suzuki Motorcycle 1993 INTRUDER - VS800GL FRONT CALIPER (N)

Suzuki Motorcycle 1993 INTRUDER - VS800GL FRONT CALIPER (P/R)

Suzuki Motorcycle 1984 GS550ES3 FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1984 GS550EF FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1985 GS1150EG FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1985 GS550ESG FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1983 GS550ES3 FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1983 GS550ESE FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1984 GS1150ES3 FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1984 GS1150ESE FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1984 GS1150 FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1991 KATANA - GSX600FT FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1986 GS1150ESF FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1986 GS1150EF FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1993 GSX750FT FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1993 GSX600FT FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1986 GSX-R1100 FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1986 GSX-R750R FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1986 GSX-R750H FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 2000 GSX-R600 FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1998 GSX-R750X FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1999 GSX-R750X FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1997 GSX-R750X FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1996 KATANA - GSX750FT FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1987 GSX-R750H FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1987 GSX-R1100 FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1998 TL1000S FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1998 GSX-R600 FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 2003 TL1000R FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 2001 TL1000S FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1999 TL1000R FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1986 GS550ES3 FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1986 GS550EF FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1994 KATANA - GSX750FT FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1983 GS550ES FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1988 GSX-R1100 FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1995 KATANA - GSX600FT FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 2000 TL1000S FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1986 GS1150ES3 FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1984 GS1150EF2 FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1984 GS1150ESG FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1986 GSXR750R FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1985 GS550ES3 FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1985 GS550EF FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1985 GS1150ESF FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1984 GS550ESG FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1985 GS1150EF FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1985 GS1150EF2 FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1984 GS1150EG FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1988 KATANA - GSX600FT FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1986 GS1150ESE FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1986 GS550ESF FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1986 GS550ESG FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1986 GS550ESE FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1985 GS550ESF FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1985 GS550ESE FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1983 GS550E FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1993 KATANA - GSX600F FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1994 KATANA - GSX600FT FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1992 KATANA - GSX750FT FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1985 GS1150ESG FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1997 TL1000S FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1997 GSX-R600 FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1999 TL1000S FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1999 GSX-R600 FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1991 KATANA - GSX750FT FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1992 KATANA - GSX600FT FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1993 KATANA - GSX750F FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1996 KATANA - GSX600FT FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1996 GSX-R750X FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1984 GS1150EF FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1985 GS1150ES3 FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1985 GS1150ESE FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1984 GS550ESF FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1984 GS550ESE FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1984 GS1150ESF FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1989 KATANA - GSX600FT FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1989 KATANA - GSX750FT FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1987 GSX-R750G FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1986 GSX-R750G FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1998 TL1000R FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 2001 TL1000R FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1995 KATANA - GSX750FT FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1997 KATANA - GSX600FV FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1990 KATANA - GSX750FT FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1990 KATANA - GSX600FT FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1986 GS1150ESG FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1986 GS1150EG FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1986 GS1150EF2 FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1983 GS550ESF FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1983 GS550ESG FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1983 GS550L FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1983 GS550EF FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 2002 TL1000R FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 2000 TL1000R FRONT CALIPERS

Suzuki Motorcycle 1993 GSX1100F FRONT CALIPERS (J)

Suzuki Motorcycle 1993 GSX1100F FRONT CALIPERS (K/L/M/N)

Suzuki Motorcycle 1985 GS550L FRONT CALIPERS (MODEL F)

Suzuki Motorcycle 1986 GS550L FRONT CALIPERS (MODEL F)

Suzuki Motorcycle 1986 GS550L FRONT CALIPERS (MODEL G)

Suzuki Motorcycle 1985 GS550L FRONT CALIPERS (MODEL G)

Suzuki Motorcycle 1993 GSX1100FP FRONT CALIPERS (MODEL J)

Suzuki Motorcycle 1991 KATANA - GSX1100FP FRONT CALIPERS (MODEL J)

Suzuki Motorcycle 1990 KATANA - GSX1100FP FRONT CALIPERS (MODEL J)

Suzuki Motorcycle 1988 KATANA - GSX1100FP FRONT CALIPERS (MODEL J)

Suzuki Motorcycle 1992 KATANA - GSX1100FP FRONT CALIPERS (MODEL J)

Suzuki Motorcycle 1989 KATANA - GSX1100FP FRONT CALIPERS (MODEL J)

Suzuki Motorcycle 1990 KATANA - GSX1100FP FRONT CALIPERS (MODEL K/L/M/N)

Suzuki Motorcycle 1989 KATANA - GSX1100FP FRONT CALIPERS (MODEL K/L/M/N)

Suzuki Motorcycle 1988 KATANA - GSX1100FP FRONT CALIPERS (MODEL K/L/M/N)

Suzuki Motorcycle 1993 GSX1100FP FRONT CALIPERS (MODEL K/L/M/N)

Suzuki Motorcycle 1992 KATANA - GSX1100FP FRONT CALIPERS (MODEL K/L/M/N)

Suzuki Motorcycle 1991 KATANA - GSX1100FP FRONT CALIPERS (MODEL K/L/M/N)

Suzuki Motorcycle 1988 KATANA - GSX1100FP FRONT CALIPERS (MODEL P)

Suzuki Motorcycle 1989 KATANA - GSX1100FP FRONT CALIPERS (MODEL P)

Suzuki Motorcycle 1990 KATANA - GSX1100FP FRONT CALIPERS (MODEL P)

Suzuki Motorcycle 1993 GSX1100FP FRONT CALIPERS (MODEL P)

Suzuki Motorcycle 1992 KATANA - GSX1100FP FRONT CALIPERS (MODEL P)

Suzuki Motorcycle 1991 KATANA - GSX1100FP FRONT CALIPERS (MODEL P)

Suzuki Motorcycle 1993 GSX-R1100W FRONT CALIPERS (MODEL P/R)

Suzuki Motorcycle 1995 GSX-R1100W FRONT CALIPERS (MODEL P/R)

Suzuki Motorcycle 1994 GSX-R1100W FRONT CALIPERS (MODEL P/R)

Suzuki Motorcycle 1996 GSX-R1100W FRONT CALIPERS (MODEL P/R)

Suzuki Motorcycle 1997 GSX-R1100W FRONT CALIPERS (MODEL P/R)

Suzuki Motorcycle 1998 GSX-R1100W FRONT CALIPERS (MODEL P/R)

Suzuki Motorcycle 1994 GSX-R750WS FRONT CALIPERS (MODEL R)

Suzuki Motorcycle 1993 GSX-R750WS FRONT CALIPERS (MODEL R)

Suzuki Motorcycle 1995 GSX-R750WS FRONT CALIPERS (MODEL R)

Suzuki Motorcycle 1993 GSX-R750W FRONT CALIPERS (MODEL R)

Suzuki Motorcycle 1995 GSX-R750W FRONT CALIPERS (MODEL R)

Suzuki Motorcycle 1995 GSX-R750W FRONT CALIPERS (MODEL S)

Suzuki Motorcycle 1993 GSX-R750WS FRONT CALIPERS (MODEL S)

Suzuki Motorcycle 1994 GSX-R750WS FRONT CALIPERS (MODEL S)

Suzuki Motorcycle 1995 GSX-R750WS FRONT CALIPERS (MODEL S)

Suzuki Motorcycle 1993 GSX-R750W FRONT CALIPERS (MODEL S)

Suzuki Motorcycle 1994 GSX-R1100W FRONT CALIPERS (MODEL S/T/V/W)

Suzuki Motorcycle 1997 GSX-R1100W FRONT CALIPERS (MODEL S/T/V/W)

Suzuki Motorcycle 1998 GSX-R1100W FRONT CALIPERS (MODEL S/T/V/W)

Suzuki Motorcycle 1995 GSX-R1100W FRONT CALIPERS (MODEL S/T/V/W)

Suzuki Motorcycle 1996 GSX-R1100W FRONT CALIPERS (MODEL S/T/V/W)

Suzuki Motorcycle 1993 GSX-R1100W FRONT CALIPERS (MODEL S/T/V/W)

Suzuki Motorcycle 1993 GSX1100F FRONT CALIPERS (P)

Suzuki Motorcycle 1980 GS750L REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 1985 MADURA - GV1200GLF2 REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 1993 GSX-R600WP REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 1992 GSX-R600WP REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 1986 MADURA - GV1200GLF2 REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 1986 GSX-R750R REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 1986 GSX-R750H REAR CALIPER

Suzuki Motorcycle 1989 GSX-R750L REAR CALIPER

לעגלה
Suzuki Parts
ביקורות
כרגע אין ביקורות
מבצעים
נעלי רכיבה אטומים למים FORMA HYPER
690₪
 790₪ 
אפון לקסדות סגורות
65₪
 65₪ 
שמן מנוע IPONE 10,4 10W40
45₪
 65₪ 
כפפות מאווררות עם מגן קרבון קשיח Taichi
229₪
 330₪ 
כפפות מאווררות עם מגן קרבון קשיח Taichi
229₪
 330₪ 
כפפות עור מאווררות עם מגן קרבון קשיח Taichi
229₪
 330₪ 
מעיל חורף-קיץ Lookwell
390₪
 1,390₪ 
ארגז אופנוע Givi 45 ליטר (שתי קסדות)
549₪
 625₪ 
ספרי שרשרת לבן Liqui Moly 400ml
49₪
 59₪ 
תיק מימיה Outdoor Aplacho עם פקק פנימי
259₪
 274₪ 
תוסף לניקוי רדיאטור מים Dynamic
9₪
 13₪ 
שמן סינטטי למכוניות חדשות Motul 8100 X-cess 5W40 5L
149₪
 189₪ 
שמן סינטטי מלא IADA 5W40
45₪
 52₪ 
מנעול שרשרת לאופנוע RED 12mm
189₪
 200₪ 
מנעול שרשרת לאופנוע MYO 10mm
149₪
 199₪ 
קסדת MT FALCON CRUSH
399₪
 499₪